Algemene voorwaarden

Als we iets kunnen concluderen na een kwart eeuw Green Wood Travel is dat we veel, zeg maar gerust heel veel mensen hebben kunnen helpen hun reis onvergetelijk te maken. Dat horen we, en neem maar aan dat als het niet bevalt we het ook horen, en dat merken we, omdat we gelukkig heel veel terugkerende Azië reizigers over de vloer krijgen. Sommigen genieten hier jaarlijks van hun vakantie. We weten ook dat het soms fout gaat; het weer werkt niet altijd mee, een ongeluk zit in een klein hoekje. Onze reizen zijn maatwerk en geen massaproductie. Het is verstandig goede afspraken te hebben. Daarom vindt u hier onze algemene voorwaarden.
En weet: de zon kunnen we niet laten schijnen, maar als er echt nood aan de man is, zijn wij 24-uur per dag bereikbaar.Voorbereidingen

Uw reisbescheiden

Reisbescheiden Thailand Green Wood TravelUw e-tickets kunt zelfstandige downloaden via Mijn GreenWood na betaling. Deze e-tickets kunt u uitprinten en als boekingsbewijs gebruiken voor de desbetreffende vluchten. Check-in online bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, uiterlijk 24-uur voor vertrek, met het boekingsnummer (combinatie van 6 cijfers/letters) en uw achternaam. Het boekingsnummer staat op uw e-ticket.

Ook uw vouchers voor de gereserveerde hotels, tours, transfers en trein-, bus-, boottickets kunt u na volledige betaling van uw reis zelfstandige downloaden 14-dagen voor vertrek via Mijn GreenWood. Op verzoek versturen wij uw e-tickets en/of reisbescheiden per PDF-bijlage naar uw e-mailadres.

Deze vouchers en/of tickets kunt u printen en als boekingsbewijs gebruiken voor de desbetreffende hotels, tours en transfers.
U bent van harte welkom om de details van uw Azië-reis te bespreken op ons Tropical Paradise Bangkok kantoor. Open van maandag t/m zaterdag van 08.30 - 18.00 uur.

Reisbegeleiding
Reisbegeleiding Thailand reizenGreen Wood Travel zorgt voor Engelssprekende professionele lokale gidsen. Chauffeurs die u ophalen spreken soms een beetje Engels, maar niet altijd. Zij weten wel waar ze u moeten ophalen en waar u naar toe moet. Dit is meestal vervoer van een luchthaven naar een hotel of vice versa. Nederlandssprekende reisbegeleiding kunt u op verzoek tegen meerprijs boeken.

Overleg goed met Green Wood Travel of de lokale gidsen over de aanvang (en eindtijd) van een tour of reis. Als u niet op tijd verschijnt op vertrekdata en -tijden zijn de (financiële) consequenties van het eventueel mislukken van een tour of reis, of het te laat arriveren op een locatie voor een connectie per boot, trein, bus of vliegtuig, voor rekening van de reiziger.
Verzekeringen
U bent wel altijd zelf verantwoordelijk voor uw verzekering. Green Wood Travel raadt alle klanten aan hun reis-, medische-, annulerings- en andere typen verzekeringen af te sluiten in Nederland of België. Dit soort verzekeringen kunt u niet met gelijkwaardige werelddekking in Thailand of Zuidoost-Azië afsluiten. Heeft u al een reisverzekering? Controleer dan of deze werelddekking biedt! Kijk ook op onze verzekeringspagina voor voordelige tarieven voor onder meer een annuleringsverzekering.

Betaling

Wat is mijn totale reissom?
Reissom Thailand reizenBoekt u een vakantie bij Green Wood Travel Co.,Ltd in Bangkok? Dan weet u één ding zeker: uw boekingsbedrag is veilig en beschermd. STO Garant zorgt ervoor dat uw vooruitbetaalde boekingsbedrag voor u gewaarborgd wordt. De dag na afloop van uw pakketreis wordt het geld vrijgegeven aan Green Wood Travel. U loopt zo geen risico dat u uw vooruitbetaling kwijtraakt door faillissement of oplichting. Zo kunt u met een gerust hart op reis en zorgeloos genieten van uw welverdiende vakantie.
De meeste in onze tourprogramma's vermelde reissommen zijn per persoon en gelden bij twee personen. Voor de meeste meerdaagse tours geldt een éénpersoonstoeslag. De hotelprijzen zijn per kamer, dus niet per persoon. Voorts zijn de prijzen gebaseerd op valutakoersen en belastingen zoals bekend ten tijde van de samenstelling van het betreffende programma.
Green Wood Travel Co.,Ltd behoudt zich het recht voor de reissom aan te passen als deze als gevolg van gewijzigde tarieven, valutakoersen of belastingen moeten worden verhoogd. De deelnemer wordt daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de zevende dag voor de dag van vertrek, op de hoogte gesteld. Bij een verhoging van meer dan 15 procent van de reissom heeft de deelnemer het recht de reisovereenkomst te ontbinden, met aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen. Dat moet hij/zij dan wel binnen vijf dagen na ontvangst van bedoelde mededeling laten weten.
In de reissom zijn inbegrepen: al het vervoer en de diensten en faciliteiten zoals ze zijn aangegeven in de omschrijving van het programma. Uitgezonderd zijn verzekeringen, (lokale) belasting, kosten visa (en andere reisdocumenten), fooien, niet in de reisomschrijving opgenomen excursies (individueel of groepsgewijs) en uitgaven van persoonlijke aard.
De reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Green Wood Travel. Bij niet tijdige betaling blijft de reiziger in gebreke. Green Wood Travel wijst hem/haar daar schriftelijk op. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
Betalen kan in euro's op onze STO Garant rekening in Nederland. het IBAN bankrekeningnummer wordt vermeld onder het reisprogramma dat u na bevestiging van Green Wood Travel ontvangt.
Annulering of wijziging

Indien u geld heeft overgemaakt op onze STO Garant derdengelden bankrekening en u moet/wilt annuleren, dan gelden de volgende richtlijnen:

 • Is uw reservering gemaakt buiten de piek-periodes (verschillend per seizoen en per regio) en annuleert u 30 dagen voor aankomst in Thailand/Azië dan stort Green Wood Travel het ontvangen bedrag terug op uw rekening. De annuleringskosten zijn afhankelijk van eventueel reeds uitgeschreven vlieg-, trein- of boottickets. Ook berekenen sommige hotels en touroperators annuleringskosten. In de regel blijven deze annuleringskosten beperkt. 
 • Latere annuleringen moeten we per geval berekenen. 
 • Bij teruggave is Green Wood Travel niet aansprakelijk voor koersverlies en transferkosten die banken berekenen.
 • Terugbetalingen worden gedaan tussen één en twee maanden na annulering.

Wijzigen Natuurlijk kan dat, maar het hangt af van de status van uw boeking en van het type ticket, accommodatie, tours etc. Luchtvaartmaatschappijen en hotels bepalen de regels, niet Green Wood Travel. Zou u willen wijzigen dan moeten we eerst uitzoeken of het ticket wijzigbaar is en/of het hotel al is betaald. Zo ja, dan moeten we contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij en/of hotel. Aan het wijzigen zijn bijna altijd kosten verbonden. Als het ticket wijzigbaar is en/of het hotel nog niet betaald is dan is het eenvoudiger om te wijzigen. Green Wood Travel berekend GEEN kosten om een boeking te wijzigen.

Reisgelden garantie STO Garant
STO Garant reisgelden garantie Green Wood TravelOm te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Green Wood Travel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Green Wood Travel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Green Wood Travel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Green Wood Travel niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.
Kinderkortingen
Kinderkorting Thailand hotel en Thailand tour Kinderkorting (tours):
Één kind van 10 jaar of jonger ontvangt in het algemeen een korting van 25% op de meerdaagse tourprijs, op voorwaarde dat hij / zij onder begeleiding is van ten minste twee betalende ouders en verblijft in dezelfde kamer in de aanwezige bedden. Wenst u een extra bed op dezelfde kamer als de ouders, dan bedraagt de korting in het algemeen 10% van de meerdaagse tourprijs voor één kind van 10 jaar of jonger.
Kinderen van 2 jaar of jonger reizen gratis mee, op voorwaarde van begeleiding van een betalende ouder en verblijft in dezelfde kamer in de aanwezige bedden. De meeste hotels in Thailand bieden een gratis babybedje aan.
Kinderen van 10 jaar of jonger krijgen 10% korting op dagtours. Uitzonderingen staan vermeld onder de tourprijs.

Kinderkorting (hotels):
Kinderen van 11 jaar of jonger mogen gratis op de kamer, maar er is dan geen extra bed of ontbijt inbegrepen. Maximaal 2 kinderen per kamer. De meeste hotels in Thailand bieden een gratis babybedje aan.
Er zijn uitzonderingen, het zijn de hotels die deze regels voorschrijven. Uw tour-coordinator adviseert u graag over welke hotels de beste 'child policy' hebben.
 

Rechten en verantwoordelijkheid

Aansprakelijkheid
Verantwoordelijk in Thailand Door het aangaan van de reisovereenkomst vrijwaart de deelnemer Green Wood Travel Co.,Ltd en de met Green Wood Travel Co.,Ltd samenwerkende reisorganisaties uitdrukkelijk van aansprakelijkheid wegens schade geleden door diefstal, verlies, letsel of ongeval, berokkend aan de reizig(st)er, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, behoudens de rechtstreekse aansprakelijkheid van de betreffende rechtspersoon wegens grove nalatigheid of opzet. Ook wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die ontstaat door het gebruik maken van ter beschikking gestelde accommodatie, daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorvoertuigen, hotels, zwembaden enz. en schade geleden door vertragingen als gevolg van mechanische pech, gedwongen grensoverschrijdingen, natuurrampen, staatsgrepen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte, quarantaine of andere niet aan de (reis)organisaties toe te rekenen oorzaken.
Bij wijzigingen en/of vertragingen in vluchtschema's van de geboekte reis als gevolg van technische problemen, stakingen en/of weersomstandigheden zijn de Internationale Vervoersvoorwaarden voor lijndienst-vliegreizen volgens Richtlijnen pakketreizen (EU) van toepassing.

Green Wood Travel raadt alle klanten aan hun reis-, medische-, annulerings- en andere typen verzekeringen af te sluiten in Nederland of België. Dit soort verzekeringen kunt u niet met gelijkwaardige werelddekking in Thailand of Zuidoost-Azië afsluiten. Heeft u al een reisverzekering? Controleer dan of deze werelddekking biedt! 
Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid reiziger(s)
De reiziger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor De deelnemer is verantwoordelijk voor:
 • De gevolgen van het niet hebben, cq. niet verkrijgen van reisdocumenten, waaronder een (eventueel benodigd) visum, verplichte vaccinaties en dergelijke
 • Niet op tijd verschijnen op vertrekdata en -tijden.
 • In bezit hebben en/of meenemen van stoffen en/of zaken waarvan het bezitten/ transporteren in strijd is met de voorschriften en regels gesteld door vervoerders, waaronder luchtvaartmaatschappijen.
 • In bezit hebben en/of meenemen van stoffen en/of zaken waarvan het bezit en/of transport in strijd is met de wetten van de landen die tijdens de geboekte reis worden bezocht. Het gaat hier om verboden, voorschriften en regels die aanzienlijk strenger zijn en veel strenger worden toegepast en bestraft dan in Nederland het geval is. Bezit, vervoer en gebruik zijn dan ook geheel voor eigen risico. Indien de genoemde stoffen en/of zaken toch worden aangetroffen, stelt de verantwoordelijke bezitter ervan zich bloot aan de mogelijkheid om onmiddellijk te worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de reis zonder recht op enige restitutie of vergoeding. Aanhouding door politie-, douane of andere autoriteiten is geheel voor rekening en risico van de betrokkene. De hoge kosten ten gevolge van oponthoud voor de groep en voor de organisatie(s) worden op de betrokkene verhaald.
 • De gevolgen van illegale activiteiten, (waaronder bijvoorbeeld het niet volgen van wettelijke voorschriften, zoals verkeersregels en illegale grensoverschrijdingen). Daarvoor geldt hetzelfde als hierboven omschreven.
 • Wangedrag, waaronder wordt verstaan een gedrag dat direct of indirect dusdanig afbreuk doet aan het reis- en verblijfsgenot van de medereizigers dat zulks in redelijkheid niet door de medereizigers en/of de reisleiding hoeft te worden getolereerd, alsmede het niet opvolgen van (wettelijke) voorschriften en huisregels. Dergelijk wangedrag kan tot (verdere) uitsluiting van de reis leiden.
 • Zijn of haar persoonlijke bagage (te verzekeren!), de omvang en het gewicht daarvan. Het maximum gewicht aan bagage staat op het vliegticket en/of in het reisprogramma vermeld.
De deelnemer gaat door het aangaan van de reisovereenkomst akkoord met:
 • De bepaling dat Green Wood Travel Co.,Ltd bij het niet doorgaan van de reis niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten.
 • De bepaling dat de deelnemer te allen tijde verplicht is zich als een correct reiziger te gedragen en verplicht is de aanwijzingen van de reisorganisator of diens gemachtigde ter bevordering van een goede uitvoering van de reis na te leven.
De reiziger dient zich uiterlijk 24-uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek voor de terugreis bij de reisleiding te vergewissen van het juiste tijdstip van vertrek.
Verlengen van de reis is in principe altijd mogelijk: wij adviseren u echter reeds voor het vertrek uit Nederland of België te reserveren in verband met het bespreken van plaatsen in het vliegtuig. Green Wood Travel is niet aansprakelijk voor verlenging die u rechtstreeks met hotel of luchtvaartmaatschappij regelt.
Richtlijnen pakketreizen (EU)

Richtlijnen pakketreizen EU Green Wood TravelDe combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis volgens de richtlijnen van de Europese Unie. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Green Wood Travel is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Green Wood Travel beschikt ook over de wettelijk verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren in geval zij insolvent worden.

Belangrijke punten die een reisvoorstel (offerte) moet bevatten:

 • In het voorstel staan: de reisroute en de verblijfsperioden met data. Indien er accommodatie is inbegrepen moet het aantal nachten worden vermeld en de kwaliteit van de accommodatie (sterren).
 • Vermelding van het vervoer. En: plaatsen, data en vertrektijden, duur en plaats van haltes en verbindingen. Als de tijd niet is vastgesteld, moet een geschat tijdstip van vertrek worden aangegeven.
 • Verstrekte maaltijden.
 • Bezoeken, excursies die zijn inbegrepen bij de totale prijs.
 • Het moet duidelijk zijn of de deelnemer deel uitmaakt van een groep (en hoe groot die groep is).
 • De taal waarin de diensten worden aangeboden.
 • Informatie over toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit (de klant dient informatie over zijn of haar behoeften te verstrekken).


Verder moet duidelijk zijn:

 • Welk bedrijf de reis aanbiedt, en wat het adres en de contactgegevens van de organisator zijn.
 • De totale prijs van de reis inclusief belastingen, toeslagen en extra kosten. Als het bedrag van mogelijke kosten nog niet bekend is, moet een schatting worden gegeven van welke kosten worden verwacht.
 • Betalingsvoorwaarden. Het totaalbedrag van de reis en het bedrag van de aanbetaling moeten worden benoemd met daarbij de termijn voor het volbrengen van de restbetaling, evenals eventuele financiële garanties of verzekeringen die moeten worden betaald.
 • Algemene informatie over paspoort- en visumvereisten, en informatie over gezondheidsformaliteiten.
 • Annuleringsvoorwaarden met een verklaring dat de reiziger het contract op elk moment voorafgaand aan de reis kan annuleren, tegen betaling van een passende vergoeding of standaard annuleringskosten.
 • Informatie over de verplichte of optionele verzekering die de reiziger kan afsluiten (annuleringskosten, hulp bij repatriëring, etc).
Toepasselijk recht en jurisdictie
Toepasselijk recht en jurisdictie Thailand Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Green Wood Travel Co., Ltd. partij is, is uitsluitend het Thais recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woont.

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee samenhangen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Thailand. Niettegenstaande heeft Green Wood Travel Co., Ltd. het recht juridische stappen te ondernemen in het land waar de wederpartij woont.
Privacy Verklaring

Privacy verklaring Green Wood Travel ThailandU hoeft bij Green Wood Travel geen lid te zijn of een inlognaam aan te maken om uw reisinformatie te kunnen zien. Green Wood Travel stuurt alle relevante informatie rechtstreeks naar het door u opgegeven e-mailadres.

Welke informatie gebruiken wij?

 • Paspoortnummer
 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Visum informatie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adress (iIn sommige gevallen)
 • Betalingsgegevens
 • Informatie over de door u geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, accommodatiegegevens, vluchtgegevens, reizigersgegevens, vervoersinformatie, verblijf- en bestemmingsinformatie, geüploade documenten en uw boekingsbevestiging)
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld via de chatfunctie, het contactformulier, sociale media, aanmeldformulieren of feedback tools.
 • Eventuele medische persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken.


Wat mogen wij met deze informatie doen?

 • Allereerst: ervoor zorgen dat uw naam, paspoortinformatie en geboortedatum juist terecht komt op de plaatsen waar die wordt vereist, bij luchtvaartmaatschappijen, voor visumaanvragen, bij hotelboekingen, offertes en overige reserveringen.
 • Mocht u zich in een acute medische situatie bevinden, dan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u medische verder te helpen.
 • We gebruiken uw e-mailadres voor nieuwsbrieven. Wanneer u deze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich onmiddellijk uitschrijven door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief.
 • In uitzonderlijke gevallen zou het ook kunnen voorkomen dat Green Wood Travel op grond van de wet verplicht is om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zich voordoen indien een daartoe bevoegde overheidsinstelling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, uiteraard op wettelijke gronden, een verzoek bij ons indient.
 • U per e-mail benaderen voor evaluatie en vragen achteraf over uw reis en reiservaringen.

Green Wood Travel maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies, die er tijdens het zoeken op onze website voor zorgen dat u sneller bij een gewenst zoekresultaat komt.

Green Wood Travel maakt gebruik van Global Site Tag (gtag.js).
Dit is een analytisch script met geringe inbreuk op de privacy. Deze cookie komt van analytics.google.com. Het wordt gebruikt voor het analyseren van website statistieken, zoals het aantal unieke bezoekers, sessies en campagne-data. Dit script kent uw apparaat een willekeurig gegenereerd identificatienummer (ID) toe. Het ID wordt verzonden met iedere hit en verzonden aan Google. Dit ID wordt op de servers van Google gebruikt om de statistieken te berekenen.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (visum, hotelboeking, autoverhuur, vlieg- en treintickets etc.), of wij dit op basis van de wet moeten of mogen.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Green Wood Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Iets anders... klachten?
Klachten over Green Wood Travel ThailandWe luisteren naar u. Als u klachten heeft over een van de diensten die wij u hebben verleend, moet u deze zo snel mogelijk onder onze aandacht brengen, maar uiterlijk binnen een maand na het ontstaan van de klacht. Stuur bij een klacht over een hotel of over een van onze diensten een e-mail (graag kort en precies) naar info@greenwoodtravel.nl. Vergeet u niet uw boekingsnummer te vermelden en eventueel bewijsmateriaal bij te voegen? Klachten die u later dan 1 maand na het ontstaan bij ons indient, of klachten per telefoon, WhatsApp, Messenger en/of ander chat app, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Als er nog iets anders is wat u wilt weten, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Green Wood Travel Co.,Ltd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reis, het reisprogramma, de reisroute, de accommodaties en de excursies.